2006:57 Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003-2005, ett avrinningsområde i Örebro län

Rapporten redovisar resultaten från vattenprovtagning under åren 2003 till 2005. Undersökningen utfördes i ett vattendrag (T10 på kartan ovan) inom ett avrinningsområde som ingår i den regionala miljöövervakningen på Jordbruksmark. Huvuddelen av åkermarken utgörs av mulljordar, och detta skiljer sig från de s.k. intensivområdena inom den nationella miljöövervakningen där jordarna huvudsakligen är mineraljordar. Vattenproverna analyserades på sitt innehåll av bekämpningsmedelsrester. Analys av metaller ingick inte ursprungligen inom projektet. • Sammanlagt 21 olika substanser har påträffats i vattendraget under åren 2003 till 2005. • De uppmätta halterna i området var generellt lägre än motsvarande halter som uppmätts inom den nationella miljöövervakningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_57&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss