2006:56 Inventering av kärlväxter, lavar och svampar i Testa-Vinala och Bo i Hallsbergs kommun

Dokumentation om förekomsten av kärlväxter, lavar och svampar i två områden präglade av rik ädellövförekomst. Undersökningens syfte var att översiktligt registrera floran i områdena och att utforska bl.a. förekomsten av äldre ädellövträd och därtill knutna lavar och svampar. Undersökningen är utförd av Lars Löfgren, Karl Gustav Nilsson och Jan Wilhelmsson, Örebro läns botaniska sällskap. Inventeringen har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län och utgör underlag för Länsstyrelsen i arbetet att prioritera lämpliga naturskyddsinsatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_56&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss