2006:52 Flodkräfta i Örebro län 2005

Under det senaste århundradet har förekomsten av flodkräfta minskat dramatiskt i hela dess utbredningsområde. Den främsta orsaken till artens kraftiga tillbakagång anses vara kräftpest spridd genom utsättning av signalkräfta, ofta illegalt. Förekomst av signalkräfta innebär att kräftpesten blir permanent förekommande i det aktuella vattenområdet och återetablering av flodkräfta omöjliggörs för överskådlig framtid. Andra hot mot flodkräftan är försurning, utsläpp, föroreningar och vattenreglering. Länsstyrelsen i Örebro län genomförde år 2005 en enkätundersökning för att få en aktuell bild av kräftförekomsten i länet. Syftet med denna undersökning var att kartlägga aktuell förekomst av flodkräfta och signalkräfta samt undersöka hur utbredningen av dessa arter förändrats de senaste 10 åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_52&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss