Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2006:48  Inventering av insekter i Örebro län 2006 - Dagaktiva fjärilar, trollsländor och dyngbaggar

Syftet med inventeringarna som redovisas i rapporten är att höja kunskapen om de aktuella artgrupperna inom våra skyddade områden. Inventeringarna ska utgöra underlag för skötselförslag och formulerandet av uppföljningsbara bevarandemål i naturreservat och Natura 2000-områden. Dagaktiva fjärilar Dagfjärilar inventerades i åtta naturreservat och Natura 2000-områden. Vid inventeringen påträffades 27 arter av dagfjärilar vilket bör betraktas som ett relativt lågt antal. De artrikaste miljöerna i undersökningen var Näset Unden, Järleån och Älvhytteängen. Bland de noterade arterna påträffades 2 stycken rödlistade arter, mindre blåvinge (NT) och bastardsvärmare (NT) i 5 av de inventerade miljöerna. I Latorpsängarna finns en population av mindre blåvinge.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_48&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss