2006:44 Kartläggning av den öppna missbrukar- och beroendevården i fem län, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg

Denna rapport redovisar en kartläggning av den öppna vården för personer med missbrukseller beroendeproblematik. Kartläggningen har omfattat 64 kommuner i fem mellansvenska län. I fokus har stått intresset att identifiera och beskriva de insatser, tjänster, socialtjänsten driver själva eller har upphandlat för att möta behov hos den enskilde och hans eller hennes anhöriga. Som teoretisk ansats har kartläggningen använt tjänsteforskningens strukturer och begrepp. Dessa introduceras kortfattat i rapporten. Bilderna av öppenvården är översiktliga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_44&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss