2006:37 Tillsynsprojekt avfall

Sammanställning över avfallshantering vid miljöfarliga verksamheter i Örebro län. Länsstyrelsen har genomfört en tillsynskampanj för att kontrollera och förbättra avfallshanteringen i länet. Kontrollen visar att de flesta miljöfarliga verksamheterna följer reglerna, men att det också finns brister. De mest återkommande felen är otillräcklig dokumentation och bristande egenkontroll. Reglerna kring transport av avfall upplever många som krångliga och svåra att följa. De allvarligaste bristerna har gällt bristfällig lagring och märkning av farligt avfall. Syftet att förbättra avfallshanteringen i länet har uppfyllts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_37&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss