2006:32 Biotopkartering av värdefulla vattendrag i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro inventerade under 2004 några av Örebro läns ur naturvärdessynpunkt värdefullaste vattendrag. Totalt 30 vattendrag inventerades. Informationen om vattendragen har i ett projekt under 2005-2006 sammanställts i faktablad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_32&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss