Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2006:30 Lex Sarah i Örebro län - en uppföljning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år 2005

Bestämmelsen Lex Sarah infördes som ett led i regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) mot bakgrund av de brister som tidigare uppdagats inom äldreomsorgen. Lex Sarah hänger också samman med de tillägg som infördes i socialtjänstlagen året innan som tydliggör att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet och att erforderlig personal med lämplig utbildning och erfarenhet ska finnas. Däremot visar såväl de tidigare som den senaste undersökningen att det finns en hel del svårigheter förknippade med en bestämmelse av den här karaktären. Det behövs därför en fortsatt dialog, mellan Länsstyrelsen och Er som verksamhetsansvariga men också en dialog ute i Era verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_30&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss