Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2006:26 Andra året med tillväxtprogrammet - En uppföljning av regionala indikatorer och handlingsprogram under 2005

Länsstyrelsen är ansvarig för att det regionala tillväxtprogrammet följs upp. I enlighet med vad som fastställts i tillväxtprogrammet ska Länsstyrelsen årligen redovisa för Örebro läns partnerskap, Utvecklingsrådet, hur programarbetet utvecklar sig. Våren 2005 presenterades rapporten Första året med tillväxtprogrammet – En uppföljning av regionala indikatorer och handlingsprogram (Publ.nr. 2005:17). Med de förändringar avseende det regionala utvecklingsarbetet som vi står inför kommer nästa års uppföljning av det regionala tillväxtprogrammet troligen att bli en slutrapport för programperioden. Denna rapport är den andra deluppföljningen av tillväxtprogrammet. Arbetet med denna påbörjades i februari 2006 och avslutades i början av april.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_26&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss