2006:24 Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

I 13 kap. 5 § SoL och 23 § LSS anges att socialnämnden har rätt att inspektera tillståndspliktig verksamhet och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20, beskrivs i 7 kap. 1 § att socialnämndens tillsyn av enskilt bedrivna hem för vård eller boende skall innefatta inspektion av verksamheterna minst en gång per år. Riktlinjerna kan tjäna som underlag vid planering av tillsyn på alla enskilda verksamheter som är tillståndspliktiga enligt SoL och LSS. Av bilaga 1 framgår lagrum, föreskrifter, allmänna råd etc. vilka kan vara aktuella vid tillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_24&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss