2006:17 Ängs- och betesmarker i Örebro län 2002-2004

Länsstyrelsen i Örebro län har under åren 2002-2004 inventerat länets ängs- och betesmarker. Inventeringen har skett på Jordbruksverkets och Regeringens uppdrag inom ramen för det internationella projektet ”Invente­ring av värdefulla ängs- och betesmarker” (ÄB). Urvalet har varit marker med tilläggsersättning i miljöstödet för betesmark och slåtterängar, marker som var med vid Ängs- och hagmarksinventeringen som utfördes 1987 – 1991 samt mark som uppmärksammats som värde-full i något avseende. Arealen inventerade betesmarker och ängar i Örebro län är 5181 ha för­delat på 1405 skiften. I länet uppgår betesmarken till 4994 ha (128 skiften), ängsmarken utgör 186 ha (124 skiften). I betesmarken ingår 76 ha (24 skiften) skogsbetesmark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_17&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss