2006:11 Skogsbetesmarker i Örebro län

En enkätundersökning bland skogsbetesbrukare hösten 2005. Människans brukande av jord och skog har under långa tider satt sin prägel på vårt landskap. Dagens lantbruk genomgår fortfarande en snabb strukturomvandling, där gårdarna blir större till både areal och även djurhållning, på de gårdar där djuren blir kvar. Betesmarkerna har minskat mycket i omfattning under 1900-talet. Under de senaste 10 åren har arbetet med de svenska miljömålen och de åtgärder som genomförts med hjälp av landsbygdsprogrammet hejdat den snabba igenväxningen av betesmarker. Det fodras dock ytterligare åtgärder för att långsiktigt bevara de betesberoende markerna. Den här skriften ger information om de få kvarvarande skogsbetesmarkerna i Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss