2005:8 Jämställdhetsintegrering - Handlingsplan för Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2004 fått i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Enligt regleringsbrevet bör handlingsplanen omfatta den interna styrningen, kompetensutveckling, metoder för jämställdhetsintegrering, samordning och uppföljning. I uppdraget anges även att Länsstyrelsen skall stödja arbetet med jämställdhetsintegrering genom samverkan med centrala aktörer i länet. Länsstyrelsens handlingsplan gäller från den 1 januari 2005 till den 31 december 2007. Handlingsplanens första del består av ett övergripande mål samt fyra effektmål som är övergripande för hela Länsstyrelsen. Den andra delen består av mål, delmål, aktiviteter och indikatorer för varje verksamhetsområde på Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss