Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2005:66 Resultat i ekologisk odling - erfarenheter från ekologiska växtodlingsgårdar i Örebro län, 2001-2004

Länsstyrelsen i Örebro län har genomfört en enkätundersökning om ekologisk odling av spannmål. Sammanställningen omfattar svar från fem KRAV-godkända växtodlingsgårdar, sammanlagt 106 observationer under åren 2001-2004. Den mest odlade grödan var vårvete, följt av havre och höstvete. I medeltal under de fyra åren var avkastningen på de inventerade gårdarna 3 000 kg/ha för vårvete, 2 315 kg/ha för havre och 3 090 kg/ha för höstvete. Till vårvete och höstvete användes i stor utsträckning kväverika förfrukter (gröngödsling, ärter och åkerbönor), medan havre oftast odlades efter stråsäd. Stallgödsel användes i 22 % av spannmålsobservationerna, och gödselmedlen Biofer och Vinass i sammanlagt 5 % av observationerna. Där kväverik gödsel använts har skörden och kvalitén oftast blivit högre.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_66&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss