2005:63 Inventering av kärlväxter, svampar och lavar vid Ösby-Fall och Sköllersta ekäng i Hallsbergs kommun

Utförd av Lars Löfgren, Karl Gustav Nilsson och Jan Wilhelmsson, Örebro läns botaniska sällskap. Denna inventering syftar till att dokumentera förekomsten av kärlväxter, lavar och svampar i två områden präglade av rik ädellövförekomst. Inventeringen ska utgöra underlag för Länsstyrelsen i arbetet med att prioritera lämpliga naturskyddsinsatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_63&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss