Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2005:57 Gaddsteklar från Hällefors och Nydalen - en sanddyn i norra länsdelen och en betad naturbetesmark i den södra

Rapporten behandlar gaddstekelfaunan inom två områden, en sanddyn vid Hällefors samt en betad äng vid Nydalen i Askersunds kommun. Faunan har inventerats under 5 respektive 3 dagar i fält, ganska jämnt spridda över steklarnas aktivitetsperiod under 2004. Djuren har insamlats manuellt, i gulskålar samt i fönsterfällor. Materialet från Hällefors omfattar, förutom enbart iakttagelser i fält, 463 exemplar tillhörande 105 arter. Bland dessa finns 3 rödlistade arter. Motsvarande siffror från Nydalen är 202 exemplar och 75 arter, varav 3 rödlistade. Av störst intresse är det parasitiskt levande pärlbiet, Biastes truncatus. Resultatet presenteras i tabeller över respektive Gaddstekelgrupp, där de rödlistade arterna markerats med fet stil.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_57&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss