2005:29 Tillväxtstråket Oslo - St. Petersburg

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar för regional utveckling i form av ökad tillväxt och sysselsättning. Det sker bland annat genom stöd till företag och till utvecklingsprojekt. Denna rapport är framtagen inom uppföljnings- och utvärderargruppen vid enheten Regional utveckling. Tillväxten i de nordiska huvudstäderna längs det så kallade tillväxtstråket har mattats av de senaste åren efter det mycket expansiva 1990-talet. Trots avmattningen står de nordiska huvudstäderna längs tillväxtstråket för en oproportionellt stor del av respektive lands tillväxt. Den största tillväxten längs tillväxtstråket under 2000-talet står St. Petersburg för. Arbetslösheten har halverats sedan 1996 och de utländska investeringarna har ökat markant.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_29&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss