2005:23 Biologisk undersökning av 13 sjöar och 18 vattendrag i Örebro län 2004

Rapporten redovisar resultat från biologiska undersökningar av förekomst och reproduktion av mört i 13 kalkade sjöar och öring i 18 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) i Örebro län. Förutom mört i sjöarna och öring i vattendragen undersöktes även fiskfaunan i 3 av sjöarna och bottenfaunan i 6 av vattendragen. Undersökningarna genomfördes under 2004. I huvudrapporten redovisas metoder för de olika undersökningarna, resultat från mörkontrollfisket, sammanfattande bedömning och resultat från elfiske- och bottenfaunaundersökningarna m m. I rapportbilagan redovisas nätens placering på karta för respektive sjö där mörtkontrollfiske utförts. Dessutom redovisas resultatet från undersökningarna i vattendragen på blanketter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_23&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss