2005:20 Hur går det för landsbygdsföretagare som fått projektstöd?

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar för regional utveckling i form av ökad tillväxt och sysselsättning. Det sker bland annat genom stöd till företag och till utvecklingsprojekt. Till det regionala utvecklingsarbetet har Länsstyrelsen också knutit infrastrukturfrågor, jämställdhets- och integrationsfrågor. Denna rapport är framtagen inom utvärderargruppen vid enheten Regional utveckling. Denna rapport har utförts som en del av kvalitetsarbetet som Länsstyrelsen strävar efter och presenterar en sammanställning av en enkätundersökning som är utförd på uppdrag av lantbruksenheten. Undersökningen omfattar samtliga lantbrukare som fått projektstöd för befintliga och kompletterande verksamheter vars projekt avslutades 2004. Enkäten har sänts till sammanlagt 8 lantbrukare bosatta i Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Projektstöd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_20&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss