Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2005:19 Miljöutredning Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län var en av de 25 pilotmyndigheter som i slutet av 1996 fick i uppdrag av Regeringen att börja arbeta med att integrera ett miljöledningssystem i sin verksamhet. Den miljöutredning som gjordes då har nu uppdaterats med avseende på den direkta miljöpåverkan. Nytt för utredning är den indirekt miljöpåverkan. Miljöutredningen visar att vi påverkar miljön olika mycket genom allt vi gör, både positivt och negativt. Oftast handlar det om en framtida påverkan och många gånger sker den under en längre tid. Detta gör vi genom våra tillståndsbeslut, remissyttranden, tillsyn, utdelning av bidrag, utredningar och internationellt arbete. Vi påverkar även miljön direkt genom våra tjänsteresor och resor till och från arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_19&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss