2005:1 Exempelsamling på förebyggande insatser inom alkoholområdet i Örebro kommun

Länsstyrelsen har fördelat statsbidrag i form av utvecklingsmedel till länets kommuner sedan mitten av 1990-talet. Det har inneburit att kommunerna kunnat pröva metoder och arbetssätt och bland annat skapat olika typer av öppenvårdsformer, utbildningsinsatser, utvärderingar och förebyggande insatser. Utgångspunkten för medel till förebyggande insatser finns i den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador som antogs av riksdagen 2001. Syftet är att kommunerna skall bygga upp egna strategier för det förebyggande arbetet. Det innebär att inte bara socialtjänsten utan även andra kommunala verksamheter involveras i arbetet. Länsstyrelsen gav 2003 ut skriften "Medboken" med goda exempel från Örebro län och en manual för ansökan av utvecklingsmedel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss