Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2004:6 Erfarenheter från anlagda småvatten och våtmarker i Örebro län

Under hösten 2003 besöktes fyra småvatten och en våtmark sydväst om Örebro med syfte att samla in erfarenheter från anläggningsarbete och skötsel. Avsikten var även att bedöma anläggningarnas effekter på kvävereducering och biologisk mångfald. Resultaten förväntas vara till nytta för lantbrukare som ämnar anlägga nya småvatten och våtmarker. Även inom rådgivnings- och kursverksamhet i KULM (kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet) och för projektstödet för våtmarker kommer vi att ha nytta av denna studie. Med småvatten och damm menas här mindre vattensamlingar med vattenspegel året om. Med våtmark avses ett vegetationstäckt område där vattenytan är i närheten av markytan under stor del av året. Vattennivån varierar med de naturliga säsongsvariationerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_6&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss