2004:28 Förslag till miljöövervakningsprogam för rödlistade arter i limniska miljöer i Örebro län

Denna rapport har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Örebro. Rapporten ger förslag på framtida miljöövervakningsobjekt i sjöar och vattendrag med avseende på förekomst av rödlistade arter eller arter som av en eller annan anledning anses särskilt värdefulla ur ett regionalt perspektiv. Med anledning av att Länsstyrelsen i Örebro tyckt sig se ett behov av en översyn av hittillsvarande miljöövervakning och en prioritering av övervakning av biologisk mångfald, har följande förslag tagits fram, där 30 vattendrag och 12 sjöar i dagsläget hyser en eller flera rödlistade arter eller arter som är av stort regionalt intresse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_28&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss