2004:14 Finns det livsmiljöer för vitryggig hackspett i Örebro län?

Denna rapport är det samlade resultatet av ett examensarbete och en kortare anställning på Länsstyrelsen i Örebro län. Examensarbetet är skrivet för magisterexamen på biologisk-geovetenskapliga linjen, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Programmet omfattar 160 poäng, varav examensarbetet 20 poäng. Studien syftar till att bedöma Örebro läns förutsättningar för vitryggig hackspett på revir- och landskapsnivå. Resultaten utgör också ett underlagsmaterial för länets naturvårdsarbete med lövskogar och det fortsatta bevarandearbetet för vitryggen i Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_14&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss