2004:10 Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län

Av länets drygt 450 rödlistade växter och svampar, har 25 arter tagits fram som högst prioriterade för övervakning. Avsikten är att välja ut ett antal arter, av dessa 25, varje år för övervakning och sedan återkomma till dem ungefär vart femte år. Under 2002 besöktes 123 tidigare kända lokaler för de fem arterna mosippa, guckusko, granspira, fältgentiana och strandlummer. De 40 ideella botanister som utförde inventeringen återfann arterna på endast 64 av de 123 lokalerna. Fältgentiana och granspira hade lägst frekvens för återfynd (27 % respektive 31 %) följda av strandlummer (63 %) mosippa (65 %) och guckusko (87,5 %). De hot som inventerarna iakttog var för alla fem arterna främst olika typer av igenväxning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_10&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss