2003:25 Större vattensalamander i tio Natura 2000-områden i Örebro län

Sommaren 2002 inventerades tio Natura 2000-områden i Örebro län efter större vattensalamander (Triturus cristatus). Syftet med inventeringen var dels att kartlägga förekomst av större vattensalamander i länets Natura 2000-områden och dels att testa och utvärdera metoder för övervakning av arten. Under maj och juni inventerades vuxna individer och i augusti inventerades larver. Större vattensalamander hittades i 9 av de inventerade områdena och i 27 av 48 inventerade småvatten. I sex områden och nio vatten hittades larver av större vattensalamander. Detta visar att trots noggrant urval av inventerade områden och vatten är den större vattensalamandern relativt sällsynt, och metapopulationer svårfunna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_25&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss