2003:2 Resultat från inventering av jordbruksmark i Husöns avrinningsområde 2002

Under hösten 2002 har åkerarealen inom Husöns avrinningsområde inventerats. Avrinningsområdet omfattar ca 500 hektar åker. Undersökningen har utförts genom intervjuer, antingen per telefon eller genom gårdsbesök, av samtliga lantbrukare i området. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur jordbruksdriften påverkar förlusterna av näringsämnen till vattendragen. Området består till 70 % av åkermark som till största delen är mulljordar med mycket stora förråd av kväve som lätt kan frigöras. Det lättillgängliga kvävet gör marken mycket bördig och gödslingen med kväve kan minskas jämfört med en fastmarksjord. Mullen kan dock medföra problem då kväve även kan frigöras under den del av året då marken är obevuxen, varpå kvävet riskerar att läcka ut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss