2003:1 Vedskalbaggsfaunan i fyra områden med gamla ädellövträd i Örebro län

Denna inventering utfördes år 2000 med syfte att bl.a öka kunskapen om vedskalbaggsfaunan i områden med äldre ek och andra ädla lövträd i Örebro län. Syftet var även att påvisa så många av de, i de undersökta områdena, levande vedskalbaggar som möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss