Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2002:15 Biologisk undersökning av en sjö samt elva vattendrag i Örebro län 2001

Syftet med undersökningen är att bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Dessutom utförs undersökningarna som effektkontroll i de vatten som kalkats och där eventuell ”biologisk återställning” i kalkade vatten utförts. Undersökningen ingår i uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Resultatet från de biologiska undersökningarna visar generellt inga tecken på försurningspåverkan eller påverkan av näringsämnen/organisk belastning. De resultat som avviker något från det normala är från de tre bäckarna Dammsjöbäcken, Lillsjöbäcken och Rönnhöjdsbäcken. Dessa bäckar bedöms ha mycket stor avvikelse av reproduktion jämfört med andra jämförbara öringförande bäckar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_15&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss