2002:1 Miljötillståndet i Örebro läns sjöar och vattendrag år 2000

Vattenkemiresultat om surhet, näringsämnen och metaller från 2000 års riks- och länsinventering av sjöar och vattendrag i Örebro län. I rapporten har dessutom eventuella trender i resultaten från 15 års mätningar beskrivits för pH och alkalinitet samt fosfor- och kvävehalter i sex tidsseriesjöar (”referenssjöar”).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_1&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss