2001:10 Biologisk undersökning av en sjö samt nio vattendrag inom Örebro län 2000

Rapporten redovisar resultat från år 2000 om biologisk undesökning av fiskfaunan i en sjö och nio vattendrag samt bottenfaunan i åtta vattendrag inom Örebro län. Ett syfte med undersökningen är me ledning av erhållna resultat bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av eventuell försurning eller annan påverkan. Dessutom utförs undersökningen som efterkontroll i de vatten som kalkats och där eventuell "biologisk återställning" utförts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_10&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss