2000:25 Skalbaggar på tre lövbrännor i Örebro län

Skalbaggsfaunan knuten till barrblandskog inventerades m.h.a fällor på tre platser i Örebro län under säsongen 1999. Alla platserna hade brandhärjats för ca 100 år sedan, varför trädbestånden idag har hög lövandel. Totalt artbestämdes 293 skalbaggsarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_25&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss