2000:20 Miljön i Örebro - Förr, nu och i framtiden

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att för sina respektive regioner leda och förankra arbetet med de femton nationella miljömålen som berör luften, vatten, skogar, våtmarker, odlingslandskap, bebyggd miljö, gifter och klimat. Det övergripande målet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_20&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss