1996:04 Större vattensalamander i Örebro län

Den större vattensalamandern är fridlyst, nationellt rödlistad och hotklassad som hänsynskrävande. I rapporten redovisas samtliga kända förekomster av arten både i tabell- och kartform. Resultatet sätts även i relation till inventeringar som utförts med avseende på arten i andra svenska län. Vidare introduceras artens biologi och val av livsmiljöer, samt artbestämning och inventeringsmetodik. Slutligen ges även rekommendationer för hur den större vattensalamandern bäst vör bevaras i Örebro län, i förhållande till jordbruks-, skogsbruks- och fiskevårdsintressen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_04&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss