Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

1995:14 Ängs- och hagmarker i Örebro län. Södra delen.

Utarming av landskap, biotoper, flora och fauna var en av 1980-talets stora miljöfrågor. Den naturliga slåtter- och betesmarken utgör idag en hotad naturresurs. En del av dessa marker finns uppmärksammade i naturinventeringar av olika slag. Några systematiska inventeringar har ellertid inte gjorts. Naturvårdsverket startade därför 1985 projektet "Ängs- och hagmarker". Två år senare påbörjades den riksomfattande inventeringen med handboken "Inventering av ängs- och hagmarker" som underlag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995_14&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss