1992:01 Krossbergsinventering omkring Lindesberg i Örebro län

Rapporten redovisar resultaten i SGU:s berginventering omkring tätorten Lindesberg. Tio områden har undersökts. Från hälften av områdena har prov uttagits för tillverkning av tunnslip och under­ sökning av bergarterna i mikroskop för bestämning av mineralinnehåll (bl.a. glim­ merhalt), kornfogning och andra viktiga egenskaper. I tre av områdena har större analysprov sprängts ut för uppmätning av kvalitetsbestämmande parametrar, sådana som slipvärden och sprödhetstaL I dessa omriiden har alltså en direkt på mätvärden grundad klassificering kunnat göras. Kvalitetsklassningen av övriga förekomster har gjorts genom jä1nförelser av bergarterna i varje förekomst med de analyserade genom studier av mineralogi, textur och struktur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992_01&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss