1989:8 Kompletterande grusinventering inom del av Örebro län

Karlskoga och Örebroområdena utgör bristområden beträffande exploaterbart naturgrus. Länsstyrelsen har därför bedömt det angeläget att komplettera tidigare inventeringa (1973-1981) med undersökning av grustillgångarna under grundvattenytan inom vissa tidigare av täktverksamhet påverkade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1989
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1989_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss