Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning 2021

Omslag Årsredovisning 2021

2021 har präglats och dominerats av pandemin, både för länet och för Länsstyrelsens arbete. För att minska risken att länets invånare blev smittade av covid-19 har Länsstyrelsen genomfört 2 575 tillsynsbesök av butiker, gym, gallerior och liknande.

Vi har även fokuserat på att öka takten för en klimatsmart omställning, både genom ett nytt energi- och klimatprogram och etableringen av ett energi- och klimatråd för Örebro län. För att bidra till en hållbar vildsvinsstam har Länsstyrelsen arbetat för att öka intresset för vildsvinskött.

Landshövdingen har gjort en rundresa till alla länets tolv kommuner i samband med Friluftslivets år, som lett till ett 22-punktsprogram som kan utveckla länets friluftsliv ytterligare.

Vi arbetar för att förebygga brott och minska våldet i länet, där vi bland annat deltar i Örebropolisens satsning Sluta skjut.

Årsredovisning 2021 Länk till annan webbplats.

Tidigare årsredovisningar

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt