Snöfall i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mycket att fira

Den här veckan har varit spännande. Den har bland annat bestått av invigning av Nittälvsreservatet, utdelning av Skapa-priset, konferens och givande diskussioner vid samhällsråd T.

Invigning av Nittälvsreservatet

Maria Larsson inviger Nittälven.

Invigning av Nittälven.

Ett stort stycke vildmark bereder ut sig kring Nittälven. I lördags invigde vi Nittälvsreservatet och dess nu tydliga entré vid Kolbro. Det har blivit en väldigt trevlig rastplats och utgångspunkt för äventyr i vildmarken.

Det är inte bara ett reservat. Nittälvens naturreservat sitter ihop med sex andra och är i nära anslutning till ytterligare tre. Det betyder att området faktiskt blir större än hela Tivedens nationalpark.

Vandringsleder, vindskydd och rastplatser är under utveckling. Här finns också plats för många entreprenörer som kan fördjupa naturupplevelsen genom naturguidning, fiske, kanoting eller kanske den nya flugan "pack-rafting".

Området bjuder också på kulturmiljöhistoria, då svedjefinnarna redan på 1600-talet tog sig an marken. Här flottades timmer så att sågverken fick tillgång till virke, och området närmast älven nyttjades som slåttermark. Han Ljungkvist påbörjade mycket arbete i detta område, och sedan har Kjell Store och Åsa Forsberg arbetat flera år med återvätning, bränning och återställande av ursprunglig forsmiljö.

Utdelning av Skapa-priset och Skapa-talang

Rösträknare räknar röster.

Rösträkningen pågår för fullt.

Skapa-priset är Sveriges största innovationspris som är tänkt att ge ekonomiskt stöd till uppfinnare för att utveckla sina idéer. Det som belönas är innovationshöjd, marknadspotentil och hållbarhet. Det finns också ett Skapa-talang som ges till unga innovatörer under 30 år.

Vi samarbetar med Inkubera kring detta pris och årets pristagare är nu korade. Skapa-priset gick till Ravi Teja Chadalavada, som skapat företaget QT-Pie som använder eye-trackning för att förbättra tillförlitligheten vid förarprov. Ravi kommer från Indien men har medvetet valt att förlägga sin forskarutbildning till Sverige tack vare lärarundantaget som ger forskare rätt att äga sina innovationer. Enligt honom har vi också världens bästa innovativa klimat, och många uppfinningar kommer från just vårt lilla land.

Skapa-talang gick till Ismael Hamoudi, som i sitt företag Skolado tidigt kan upptäcka mobbning och psykisk ohälsa hos skolbarn genom enkäter. Vinnarna går vidare till en Sverigefinal som hålls i Stockholm.

Mötesplats Social hållbarhet

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten och SKR arrangerades en nationell konferens om folkhälsa i just Örebro. Jag fick träffa dem en stund och berätta om hur vi i länet, genom gott samarbete och folkhälsoteam i länets alla delar, har många goda exempel på framgångsrikt folkhälsoarbete. Dagen efter fick deltagarna möjlighet att göra studiebesök i olika verksamheter.

Jämställdhetsrådet fick ta del av FN:s utvärdering av hur Sverige fullföljer den Kvinnokonvention som undertecknats. Vi får beröm för vårt arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering, och även för att en särskild myndighet för jämställdhet har etablerats. Men vi får kritik för, och ska återredovisa, hur vi ska förbättra arbetet med våld i nära relationer.

Jämställdhetsrådet fattade beslut om att genomföra en utbildning i jämställdhetsintegrering, och ett socialt hållbart arbetssätt under en flerårsperiod. Syftet är att ge verktyg och kunskap till länets aktörer för att de regionala delmålen ska kunna uppnås.

Samhällsråd T

Vi började mötet med en genomgång av alla de aktuella policys och strategier som finns framtagna kring folkhälsa, drogförebyggande och brottsförebyggande arbete. Vi konstaterande att nu är det mer verkstad vi vill ha och göra tillsammans. Evidens parat med erfarenhet är bästa utgångspunkt. Vi fick också av polisen veta att lustgas används av ungdomar i hela länet som ett nytt berusningsmedel. Mätningar av narkotika i avloppsvattnet är igång, men enkätsvar från krogar på hur narkotikasituationen ser ut har inte alls den svarsfrekvens vi önskar.

Kontakt