Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet med valet fortsätter

Fyra rösträknare räknar röster i Länshuset.

Rösträknare i full gång.

Den gångna veckan bestod bland annat av rösträkning och möten gällande såväl vårt civila försvar som Ukrainakrisen och annat som just nu pågår i vår omvärld.

Rösträkning påbörjad

Valdagen avlöpte väl och Polismyndigheten rapporterar att det varit färre brott relaterade till valet än det var 2018. Köerna som uppstod under valdagen genererade inga orosstörningar.

Klockan 8 i måndags morse hälsade jag alla 36 rösträknare välkomna. Några hade varit med förut, men det var påfallande många som var med första gången. Jag hälsade dem med orden att det var en fantastiskt viktig uppgift de nu gick in i, och valsamordnare Emma Sjöholm betonade att de skulle vara mer noga än snabba, särskilt den första dagen.

Rösträkningen följdes noga av media, och i onsdags stod det klart att vi förmodligen får en ny regering. Det blir intressant att se om det blir några förändringar i prioriteringar av länsstyrelsernas uppgifter. Även i länet sker förändringar i flera kommuner, men här är det inte färdigräknat riktigt än.

Beredskapsråd

MSB hade i veckan fysiskt samlat ihop chefer för sex civilområden och tio beredskapsmyndigheter – just de aktörer som i Barbro Holmbergs utredning om ett stärkt civilt försvar pekas ut som ingående i ett "Beredskapsråd" under MSB:s ledning.

I vårt byggande av det civila försvaret är det nu mycket viktigt att vi får styrning och ledning, så det var ett välkomnat möte. Det blev ett bra möte där de ingående aktörerna berättade om var de befann sig och viktigast av allt: MSB avser att formellt bilda ett sådant råd innan årets slut.

Omvärldsbevakning

Var fjortonde dag träffas en rad generaldirektörer och landshövdingar digitalt för att stämma av konsekvenser av Ukrainakrisen, såväl som pandemin och nu senast också Allmänna val.

Myndigheten för psykologiskt försvar vittnade om att det pågår rysk påverkan om att det i Sverige fattas energi för vintern. Från islamistiska källor fortsätter narrativet om att socialtjänsten omhändertar barn till muslimer.

Migrationsverket meddelade att vi nu har 44 800 ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare från Ukraina. De som kommer nu blir anvisade till kommun direkt. Det är färre barn i svenska skolor än man räknat med i kommunerna. Man bevakar Polen särskilt, då det kan ha påverkan på Sverige.

Allt fler i Sverige har behov av hjälp från civilsamhället på grund av höjda matpriser. Energimyndigheten meddelade att energisituationen i landet är stabil men orostecken finns. Vattentillgången i magasinen är högre än normalt, men det förbrukas också mer än normalt. Norge har vattenbrist i magasinen, vilket påverkar Skandinavien. Det blåser mer än normalt, vilket ger lägre priser.

Man ser en ökad efterfrågan på bränsle av olika slag, men det är hanterbart. Det är en god lagerpåfyllnad av gas i hela EU – 90 procent. Det är nästa vinter som kan bli kritisk. Stängningen av Ringhals 4 påverkar, och man har förlängt stoppet till 31 januari 2023. Forsmark beräknas komma igång 8 oktober. Detta påverkar prisbilden – det kan bli dyrt under vintern. Det är tämligen osannolikt att frånkoppling kommer behövas, men kan i så fall handla om enstaka timmar. Snittpriset i EU de senaste 8 åren har varit 30 Euro/MWH. Nu är snittpriset 380 Euro/MWH. Ännu syns ingen stor förändring i förbrukning, varken i EU eller i Sverige. Finansinspektionen rapporterar att elproducenter som sålt el till fast pris riskerar att gå i konkurs, vilket kan ge spridningseffekter i det finansiella systemet. Garantier har utlovats, vilket lugnat ner situationen. Dessa hanteras av Riksgälden. kommer kanske inte behövas, vilket i så fall är bra.

Kontakt