Snöfall i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den slutliga rösträkningen börjar

Den här veckan utmärks bland annat av arbete inför valet och förberedelser inför den slutliga rösträkningen, men också av totalförsvarsfrågor, undertecknande av överenskommelse om att bevara Hjälmarens skogar, en ceremoni för nit och redlighet, och lite annat smått och gott.

Valdag

Landshövding Maria Larsson tar emot röster.

Strax före klockan 23 på valnatten kom Norrbyås valdistrikt med sina valsedlar till länsstyrelsen.

Just idag när jag skriver mitt veckobrev är det Allmänna val i Sverige. Det är andra gången jag är med om det som landshövding.

Partiledarna är säkert trötta efter deltagande i otaliga debatter och längtar nu efter lite vila. Men för oss på länsstyrelserna vidtar nu ett intensivt arbete. Vi ska förvalta alla länsinvånarnas röster, genom att säkert och tryggt se till att alla räknas och läggs samman på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Opinionsläget har talat om ett jämt resultat sett till de block som bildats, vilket kan försvåra regeringsbildningen. I kommunerna i länet kan också förändringar ske på ledningsnivå, och förhandlingar väntar både nationellt, regionalt och lokalt.

Jag valde liksom alltid att rösta på själva valdagen. För mig är det demokratins högtidsdag, och jag står gärna i kö en stund för att få möjligheten. När jag röstade klockan 11.20 var det bara tre personer före mig i kön på Kulturhuset. Men alla som stod i kö klockan 20 fick rösta, även om klockan hann bli mer än så.

Lena Baastad Rådström och Kent Persson vid NA på valvaka.

Medverkan hos NA på valvaka, tillsammans med Lena Baastad Rådström och Kent Persson.

Jag deltog sedan i webbsändning från NA för att kommentera våra förberedelser för valet och hur vi hanterar själva rösträkningen. Därefter gick jag till länshuset för att personligen välkomna de valdistrikt i Örebro kommun, som på valnatten kommer för att lämna in sina valsedlar till Länsstyrelsen. Det är bra, för då har rösträknarna som anländer måndag morgon något att sätta igång med.

Totalförsvarsfrågor

Kanslichefen för Mellersta civilområdets kansli, Richard Boman, har nu fått träffa alla medarbetare på vår länsstyrelse, åtminstone digitalt. Digitalt var också mötet med övriga länsledningar inom Mellersta civilområdet, där Richard både fick presentera sig och berätta om hur långt vi planerat kanslibygget. Han berättade att han kommer att besöka övriga sex länsstyrelser under oktober månad. Det mottogs positivt. Insynsrådet fick möjlighet att träffa Richard fysiskt.

Högtidligt Tapto vid Militärregion Västs högtidsmiddag

Högtidligt Tapto vid Militärregion Västs högtidsmiddag.

Det betyder också att vi nu trappar ner vårt samarbete med Militärregion Väst, och ökar vårt samarbete med Militärregion Mitt i väntan på att Försvarsmakten inrättar en ny regional indelning som ska sammanfalla med civilområdena. Med tanke på hur många uppgifter Försvarsmakten har att ta sig an just nu – NATO-medlemskap, nya regementen med mera – lär det ta lite tid. Jag fick i alla fall möjlighet att tacka för det goda samarbetet inom Militärregion Väst med dess chef, övereste Peter Hederstedt, i samband med att man i lördags arrangerade en högtidsmiddag i Skövde.

Besök av civilministern inställt

Civilminister Ida Karkiainen hade aviserat ett besök på länsstyrelsen i tisdags, men i måndags fick vi besked om att det var inställt. Istället fick civilministern tillsammans med energiministern träffa alla landshövdingar digitalt för att meddela oss nya uppdrag inom energiområdet.

Vi är bland de 200 myndigheter som på månadsbasis ska rapportera till regeringen hur mycket verksamhetsel och fastighetsel som vi förbrukar, samt vidta mesta möjliga energisparande åtgärder. Dessutom ska vi ge stöd till kommuner och regionen, och sprida goda exempel på energisparande. Uppdraget är förstås baserat på Rysslands strypande av gas till Europa, varför energi- och elbrist är att vänta under höst och vinter.

Hjälmarens lövskogar

Undertecknade av tre landshövdingar av överenskommelse för bevarande av Hjälmarens lövskogar.

Undertecknade av tre landshövdingar av överenskommelse för bevarande av Hjälmarens lövskogar.

Sedan 2013 har det funnits en överenskommelse om att se till att de fantastiska lövskogar som finns runt Hjälmaren kan leva vidare, såväl om de brukas som om de skyddas. Nu har denna överenskommelse uppgraderats och tre länsstyrelser, fem kommuner samt två distrikt av Skogsstyrelsen undertecknade överenskommelsen. Men många fler aktörer är inblandade, inte minst mark- och skogsägare.

Vi besökte Måla gård där en dedikerad ägare berättade om hur han brukar lövskogen, och på Bastås gård fick vi höra att ägaren initierat att skydda ett område vacker lövskog vid Hjälmarens strand. Det gav ekonomisk möjlighet att rusta upp byggnaderna på den gård han övertagit.

Nit och redlighet

Per-Olov Mörn och Björn Pettersson tackas av landshövding Maria Larsson.

Per-Olov Mörn och Björn Pettersson tackas för att ha tjänat staten i 30 år.

30 år i statens tjänst är verkligen värt att uppmärksamma. Tre medarbetare på länsstyrelsen i Örebro fick utmärkelsen Nit och redlighet i år. Tyvärr blev Torgny Frembäck sjuk just dagen för högtidligheten, så han får sin medalj vid ett senare tillfälle. Men Björn Pettersson och Per-Olov Mörn, som båda önskat en guldklocka, blev hyllade för sin fina och långvariga tjänst som statstjänstemän i ordets bästa bemärkelse.

Konferens om Lekmiljöer

Så har jag också hunnit tala på en konferens om Lekmiljöer, där Örebro uppmärksammas som ett gott exempel. Mimmi Beckman på parkförvaltningen i Örebro kommun är en eldsjäl som bidragit till att den nationella konferensen hamnade just här. Har ni inte varit i VOX-parken så gör ett besök. Det är roligt för både barn och vuxna.

Veterancentrum

Jag har också haft ett möte om etablering av ett veterancentrum i Sverige. Vi är några stycken som bildat en arbetsgrupp för att ta den frågan framåt.

Kontakt