Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En somrig men sorglig vecka

Almedalsveckan hölls fysiskt i år igen. Tyvärr skakades veckan av det förfärliga mordet på SKR:s psykiatrisamordnare.

Almedalen – en sorglig vecka

Almedalsveckan ägde rum fysiskt igen. Dock något förändrad – färre dagar och fler hybridseminarier.

Själv medverkade jag på länk på måndagen i ett seminarium som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerade om civilt försvar där jag, trots knackig uppkoppling fick tillfälle att berätta om våra förberedelser för civilområdet.

Men det som etsat sig fast från veckan var det förfärliga mordet på SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren. På öppen gata, på Donners plats. Under min ministertid hade jag mycket kontakt med Ing-Marie. Hon var redan då en pionjär och frontfigur när det gällde arbetet mot psykisk ohälsa. Hon var kreativ, positiv och en fantastisk person – varm, öppen och skapade trevnad omkring sig. Mina tankar är hos hennes familj och alla hennes vänner och arbetskamrater.

Krishantering av olika slag

Den 8 juli var det ett år sedan flygolyckan ägde rum i Örebro då nio personer omkom, en pilot och åtta fallskärmshoppare. Vi väntar ännu på svar om hur olyckan kunde ske, men vi minns i detalj dessa dagar då mycket sorg drabbade vår stad och vårt län. Jag minns i detalj också mötet med de anhöriga inför minnesstunden i Stadsparken som vi på länsstyrelsen arrangerade utifrån behovet att gemensam få uttrycka vår sorg. Årsdagar är tunga och mina tankar går till alla de omkomnas familjer, anhöriga och vänner. Livet måste gå vidare men det blir aldrig detsamma igen.

På MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer fick vi en aktuell lägesbild vad gäller Ukraina men också om den ökande smittspridningen av covid-19 och en hel del annat. MSB påtalade att vi faktiskt har en en komplex krisbild som ibland är svårtolkad och som kan förändras snabbt: det säkerhetspolitiska läget, covid-19, och sommarens risker för bränder, skyfall och stora publikevenemang.

När det gäller Ukrainakrisen är kommunernas oroliga för hur de ska planera inför skolstarten i höst. Hur många ukrainska barn kan man förvänta sig i respektive kommun?

En särskild uppmärksamhet ägnades åt gasleveranser till vårt land. De når oss från Danmark. Ryssland drog ner sina leveranser till Danmark efter midsommar. Energimyndigheten har tagit fram en krisplan för att bland annat kunna ge en tidig varning om brist föreligger, för att kunna hantera ett avbrott i gasförsörjningen men också för att gå in och styra prioriteringar av gasen om det blir nödvändigt. Vissa industrier inom livsmedel, läkemedel, fjärrvärme och transporter är beroende av naturgas. De bör se över sin möjlighet att ställa om inför vintern då det kan bli besvärligt med försörjningen.

När det gäller Covid-19 ser vi nu sedan fyra veckor tillbaka en ökad smittspridning i 16 av 21 regioner. fem regioner rapporterar om en ökning i slutenvården. En ny undervariant till omikron har uppstått, kallad BA5. Vi får den till Sverige från Danmark och Storbritannien. De vaccinationer vi fått skyddar också för denna variant från svår sjukdom och död. Men vi kommer förmodligen att ha en ”sommarvåg”, vilket vi inte haft tidigare. Så iaktta fortsatt försiktighet – det är inte över.

Då jag nu går in i min sista arbetsvecka innan semestern gör jag nu ett uppehåll i veckobrevskrivande och vill passa på att önska alla en riktigt härlig sommar.

Närbilder på vira blommor

Kontakt