Snöfall i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En varm och viktig vecka

Tre grafiska bilder med texterna högre regional nivå, regional nivå och lokal nivå

Arbetet med de nya civilområdena går vidare. I Örebro pågår nu intervjuer för kanslichefer.

Sommarvärmen har kommit till länet. Men innan midsommarfirandet togs det beslut om Garphytteklint och ett beösk till MSB hanns med.

Svåra och stora beslut

I måndags hade vi sista ledningsgruppsmötet och sista beredningen innan sommaren. Då fattade vi en rad stora och viktiga beslut. Vi satte ned foten i lokalfrågan, alltså om vi ska vara kvar i nuvarande lokaler som då ska renoveras eller om vi ska flytta till den fastighet som heter OP2 där man ska bygga på några våningar vilket då blir nyproducerat. Avsiktsförklaring ska tecknas i veckan som kommer och därefter kan vi offentliggöra resultatet. Det kommer att publiceras på intranätet kommande vecka.

Vi antog också en handlingsplan för miljöledningsarbetet – ett nog så viktigt beslut. Statliga myndigheter måste vara goda föredömen när det handlar om att minska klimatpåverkande utsläpp.

På beredningen fattade vi beslut att inte gå vidare med att bilda naturreservat på området Garphytteklint då vi inte nått fram dialogvägen med markägaren. Riksdags och regerings riktlinjer är tydliga om att frivillighet ska råda vilket åskådliggjorts i den skogsproposition som riksdagen beslutat om under våren. Vi beskrev ärendet och våra avvägningar mellan det allmänna och det enskilda intresset i en insändare i Nerikes Allehanda.

MSBs samverkanskonferens

För första gången samlade MSB fysiskt alla länsstyrelser tillsammans med de 60 utpekade beredskapsmyndigheterna, varav tio är utpekade som ansvariga för var sin sektor. Det var fint att se alla men det är också väldigt tydligt att vi kommit olika långt i vårt arbete med civilberedskap. För vissa myndigheter är detta en helt ny uppgift medan vi i länsstyrelsevärlden arbetat med den väldigt länge.

MSB väntar på regeringsbeslut för att kunna skapa ett Beredskapsråd där endast de tio sektorsansvariga myndigheterna samt de sex civilområdescheferna ska ingå. Det blir en mer hanterbar samling för att kunna fatta framåtriktade beslut. I Örebro har nu intervjuer med kanslichefskandidater för civilområdeskansliet påbörjats.

I veckan har jag också haft möte med SÄPO och med Militärregion Väst och Militärregion Mitt eftersom de båda har var sin del i Mellersta civilområdet. Men vi kommer nog med nödvändighet att börja orientera oss mer mot Mitt då merparten av de län som ingår i vårt civilområde finns där.

Neolaia

Neolaia är namnet på ett samarbete som Örebro universitet har tillsammans med åtta andra universitet i åtta europeiska länder för studentutbyte, forskningssamarbete och mycket mer. Nu var alla på besök i Örebro och det blev en middag i residenset. Det är intressant att höra hur olika det fungerar i olika länder som ändå är ganska nära geografiskt. I flera av dessa länder finansieras universiteten av regionen där de är placerade och rektor väljs i regionen. Det är ett främmande system ur vår utgångpunkt där såväl universitetens finansiering som rektorsutnämning är en statlig angelägenhet för riksdag och regering.

En person i förgrunden i en kontorsmiljö där andra personer jobbar vid sina datorer

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin visar runt i nya lokaler.

Djurskyddsrådet

Jordbruksverket finns i Jönköping och nu hade Djurskyddsrådet ett fysiskt möte på plats. Det gavs möjlighet att se Jordbruksverkets nya aktivitetsbaserade lokaler. Lite märkligt uttryck – ungefär som att andra lokaler inte skulle gynna aktivitet. På Rådet hade vi punkter om förra årets resultat och om målbild för kommande år.

Midsommar kunde sedan firas i extremt varmt väder. Det blev nog för många en svettig dans kring midsommarstång och åtskilliga svalkande bad. Så också för mig. Visst är det härligt med sol och värme men jag går med en olustkänsla – är klimatförändringarna galopperande?

två händer som knyter en midsommarkrans

Värmen slog till med full kraft till midsommar.

Kontakt