Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Studiebesök, civilområde och mötesambassadörer

En fartfylld vecka med insynsrådets studiebesök, möte med det nya civilområdets länsledningar och diplomerade mötesambassadörer.

Personer uppställda framför en grå fasad

Insynsrådet på besök hos Linde Energi.

Många studiebesök av skilda slag

Insynsrådet åkte på studieresa. Varje år gör vi en studieresa tillsammans med Insynsrådet. Det här var första resan för våra nya ledamöter polischef Elisabeth Anestad, prorektor Anna-Karin Andershed och Svenskt Näringslivs regionchef Karl Hulterström. Gamla ledamöter som redan gjort resor var Per Willen från Lantbrukarnas riksförbund, Andreas Svahn från Region Örebro län och Bo Rudolfsson som är kommunstyrelseordförande i Laxå. Elisabeth Svantesson hade anmält förhinder denna dag.

Vi började med att besöka en återskapad våtmark i Markbacken i ett kommunalt reservat. Därefter for vi norrut i länet och besökte ett pollinatörsprojekt i Björkhagaskolan i Lindesberg. Barnen hade sått frö, planterat växter som drar insekter och de hade också gjort insektshotell. Lunch intogs på Bergsgården i Guldsmedshyttan varefter vi for vidare till Linde Energi som fått pengar från Klimatklivet. Vi avslutade med ett besök i Pershyttan där länsstyrelsen bidragit till att bygga en lekplats med modell från Pershyttan som illustrerar gruvverksamhet. Den är inte klar ännu men kan säkert bli en pedagogisk kunskapsgivare till en ny generation.

Insynsrådet på besök hos Björkhagaskolan i Lindesberg.

Insynsrådet på besök hos Björkhagaskolan i Lindesberg.

Arbetet med det nya civilområdet

Vi bjöd in länsledningarna från de sex övriga län som ska ingå i Mellersta civilområdet. Vi ville samtala om vilka åtgärder vad gäller organisation, rekrytering som vi hittills vidtagit och hur vi ska samverka på bästa sätt i vårt kommande civilområde. Det blev en kväll med öppenhet och mycket god vilja vilket kändes väldigt bra.

En annan samverkan som behöver lösas ut är den med Försvarsmakten. Vi tillhör ju just nu Militärregion Väst (MRV) tillsammans med Västra Götaland, Halland och Värmland. Men merparten av de län som ingår i vårt civilområde tillhör Militärregion Mitt. Så småningom ska Försvarsmakten skapa två nya regioner och omorganisera sig så det får samma regionala indelning som civilområdena men det kommer att ta lite tid.

Jag hade också tillsammans med vår chef för enheten Samhällsskydd och beredskap Marcus Sjöholm ett möte med ett bolag som vill samla företag inom vissa beredskapssektorer för att möjliggöra försäkringslösningar som exempelvis att få livsmedelsleveranser under tre månader. Jag tror vi kommer att se fler sådana lösningar.

Vid vårt samverkansmöte för myndighetschefer med MSB belystes återigen Ukrainakrisens påverkan på vårt samhälle. Migrationsverket har nu skrivit ner prognosen till att mest troliga scenario är att 55 000 ukrainare tar sin tillflykt till Sverige under 2022. I dagsläget är det 40 000 som kommit. Angående vår NATO-ansökan anser Försvarsmakten att vi nu passerat den mest kritiska punkten då vi har fått försvarsgarantier. Om det tar lite tid innan vi blir medlemmar så har vi mer tid till förberedelser vilket bara kan vara bra, menade Axel Wernhoff som är vår NATO-ambassadör i Bryssel.

Diplomering av mötesambassadörer, sommarkaffe och Open art

Uppställda personer i slottsmiljö

De diplomerade mötesambassadörerna

Mötesambassadörer kallas de personer som i sin profession eller i sitt uppdrag sett till att arrangera stora konferenser i Örebro. Det betyder mycket för hotell, restauranger, konferensanläggningar och besöksnäringen i stort. Tyvärr har en del planerade konferenser under 2020 och 2021 fått hållas digitalt. Mötesambassadörerna tackades med diplom och lunch i residenset.

 

Alla medarbetare vid länsstyrelsen var inbjudna till sommarkaffe med jordgubbstårta på residenset. Det var så roligt att se så många samtidigt, och nu hägrar snart efterlängtad semester för oss alla, efter ännu ett speciellt år där vi hanterat nya restriktioner och nya uppdrag.

I slutet på veckan var det också dags att öppna Örebro Slotts Sommarutställning där två kreativa lekfulla konstnärer samarbetar på ett nyskapande och underbart sätt. Stina Wirsen och Bea Szeinfeld. Missa inte detta – mycket sevärt.

Open Art missar man inte. Konstverken översvämmar just nu stan och vi har kunnat följa framväxten av dem under några veckor. Det ena är mer spekulativt och uppseendeväckande än det andra. Jag älskar Open Art.

Kontakt