Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Traditioner och tajta samarbeten

Särskilt utmärkande för den senaste tiden är ett högtidligt och efterlängtat nationaldagsfirande, samt ett länsstyrelsegemensamt krafttag vad gäller vårt civila försvar.

Ett riktigt härligt nationaldagsfirande

Maria Larsson i folkdräkt på nationaldagen, vid Örebro slott.

Nationaldagen firades både vid Örebro slott och i Hallsberg.

Äntligen fick vi fira nationaldagen fysiskt igen. Och det kändes viktigare än någonsin. I ljuset av en allt oroligare omvärld behöver vi stå tillsammans för vårt land, för vår demokrati, för vår yttrandefrihet och för vår rätt att leva som vi själva väljer.

Klockan åtta gick flaggan i topp på taket på Örebro slott. Publiken hade hittat tillbaka och det var fler än någonsin tidigare. Jag stod tillsammans med chefen för det militära förband som är förlagt i Örebro, FMTIS och kommunfullmäktiges ordförande i Örebro.

Högtidligt som vanligt med Hemvärnets musikkår Guldsmedshyttan, elever från Kulturskolan och ett litet högtidstal från mig. Vi utdelade fanor för Stiftelsen Sveriges nationaldag till Skyllbergs IF, som firade 100 år och vars pojklag P17 tog SM-guld. Dubbla anledningar att få en fana!

Dessutom en fana till hemvärnet, som hade varit uppe klockan fyra på morgonen för att fixa smörgåsar och kaffe i Slottsparken att njuta av efter själva firandet. Det är härligt och högtidligt, traditionsenligt men under fria former. Ett bra sätt att börja nationaldagen.

Jag hade dessutom lyckats klämma i mig i min folkdräkt från Värend en gång till. Jag sydde min dräkt 1977, så det har gått några år sedan dess och den har uppenbarligen krympt i garderoben.

Jag fortsatte sedan nationaldagsfirandet i Hallsbergs kommun, vid deras hembygsgård på Verners backe. Där bjöd Kuma spelmän på dragspel tillsammans med körsång från tre kyrkors kyrkokörer. Sedan välkomnades nya svenska medborgare i enlighet med det uppdrag alla kommuner fått från riksdagen. Med tanke på att det inte varit något firande på två år, var det många nya medborgare i Hallsberg som nu tilldelades bland annat en svensk flagga. De kom från flera olika länder, men framför allt länder där krig och förföljelser pågår. Härligt hembakat med kaffe serverades förstås också.

En strategisk ledningskonferens inom civilt försvar

Onsdag till fredag var jag, länsrådet och tillförordnad beredskapsdirektör i Luleå för att träffa våra motsvarigheter från samtliga länsstyrelser i en strategisk ledningskonferens.

Residenset i Luleå.

Residenset i Luleå är det enda som är byggt i trä.

Vi började med att blicka tillbaka och se vad vi lärt oss av vår långvariga krishantering med pandemin. Vi kunde konstatera att den utvärdering som gjorts prisar vårt initiativ att ha en gemensam samordningsfunktion länsstyrelser emellan. Vi behöver förbättra analysarbetet innan lägesbilder sänds.

Vi tittade vidare på erfarenheter av arbetet kring Ukrainakrisen och konstaterade att en samverkansperson i Migrationsverkets stab gjort stor skillnad. En bra modell för kommande kriser.

Sedan gled vi över till nuläge. Norrbotten, som var värd för mötet, gav en bild över hur deras planverk ser ut i ett Nato-perspektiv. De konstaterade att det går åt många medarbetare om man ska tänka att verksamheten ska hålla för treskift i tre månader. Vi konstaterade vidare att vi behöver digitalisera vår förmåga och ha tillgång till tekniskt stöd där vi kan tala skyddat med andra myndigheter. Det är en resursfråga.

Därefter fokuserade vi på den nya organisationen som väntar 1 oktober. En kanslichef på plats (rekrytering pågår hos oss), övriga rekryteringar påbörjade, men också sambandsstrukturer fastlagda. De kan behöva revideras senare, men någonstans måste man börja, och det bör vara klargjort när kanslierna ska igång. Kanslierna bör se så lika ut som möjligt.

MSB:s generaldirektör medverkade. Hon har ett möte den 21 juni med 60 beredskapsmyndigheter och sex civilområdeschefer. Den organisationen haltar lite, tycker jag. Man väntar på uppdrag att organisera ett "Beredskapsråd", där tio sektorsmyndigheter och sex civilområdeschefer möts med ÖB och MSB:s GD. Det tror jag blir en lagom stor och viktig arena för överenskommelser framöver.

Slutligen kom civilminister Ida Karkiainen. Hon berättade att Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter redan fått uppdraget att ha samma regionala indelning som civilområdena. Dessutom har Försvarsmakten och Trafikverket fått uppdraget att se över sina respektive regionala organisationer. Fler myndigheter kan komma till.

Intressanta och bra dagar i Luleå, som förde oss länsstyrelser tajtare tillsammans.

Kontakt