Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ljusa dagar, mörka skuggor

Maria Larsson och Daniel Gustavson står högst upp på en trappa. Nedanför syns naturreservat i Karlslund och länsstyrelsens medarbetare.

Friluftsdag i Karlslund för alla medarbetare hos Länsstyrelsen i Örebro län.

Den nyfunna vårsolen har förgyllt såväl firande av Byggdag som en välbehövd friluftsdag för länsstyrelsens medarbetare. Men den har också kastat skuggor: dystra framtidsprognoser för byggbranschen, fortsatta diskussioner om Ukrainakrisen och rapportering om att åkermarkernas minskning kräver ett ordentligt krafttag.

Våren bjuder

Mitt i denna sprittande vår, där grönskan växer för varje dag, firade vi Byggdag, som i vanliga fall brukar hållas under Hindersmässoveckan i januari. Dystra framtidsprognoser förutspåddes för byggbranschen de närmaste åren. Hög inflation, krig i Ukraina samt en fortsatt pågående pandemi utgör alla orsaker till inbromsningen. Bygginvesteringarna beräknas bromsa in i år, för att sänkas rejält nästa år med hela -12 procent. Det beror främst på den cementbrist man räknar med i samband med att Cementas tillstånd löper ut.

En talman står framför Powerpointpresentation som sammanfattar prognosen: inflation, krig och covid bromsar global tillväxt.

Slutsatser på byggdagen

Sprittande vår fick vi också möjlighet att njuta av, då vi för första gången på mer än två år fick mötas igen – alla vi som arbetar på länsstyrelsen – under en friluftsdag. Varje enhet bidrog med en rolig, klurig eller lärorik station. Vi traskade över stora delar av det vackra området Karlslund och njöt. Det är verkligen flera hundra nyanser av grönt just nu.

Medarbetare hos Länsstyrelsen i Örebro län utför aktivitet i vattnet.

Några av länsstyrelsens medarbetare som utför en av många roliga aktiviteter.

Kriget kastar skuggor

Diskussionen om en eventuell svensk Nato-ansökan pågår för fullt. Samtidigt fortsätter rapporterna från Rysslands invasionskrig i Ukraina. Omvärlden är mer osäker och vi har skäl att vara vaksamma för att identifiera desinformation, cyberattacker och intrång i vår verksamhet. Många av veckans möten hade sin grund i att rusta vår förmåga att stå emot eventuella angrepp av olika slag. Informationssäkerhetsutbildning, Regionalt Råd för Totalförsvar samt extra överläggningar med andra myndigheter.

Landshövding Sven-Erik Österberg

Informationssäkerhetsmöte hölls i Tessinska palatset hos landshövding Sven-Erik Österberg.

Åkermarken minskar

En intressant rapport har tagits fram av medarbetare på länsstyrelsens enhet Plan och Kultur. De har analyserat utvecklingen av jordbruksmark i vårt län mellan 1955 och 2019, alltså en tidsperiod på 64 år. Analysen visar att åkermarken i länet har minskat med 24 procent. Eller, uttryckt på annat sätt: nästan en fjärdedel av den åkermark som vi hade 1955 används nu till annat.

Totalt har cirka 48 kvadratkilometer åkermark exploaterats på ett oåterkalleligt sätt. Oåterkalleligt blir det om man till exempel bygger bostäder, industrier, vägar eller anlägger parkeringsplatser. Omkring 195 kvadratkilometer av det som tidigare var åkermark har återplanterats med skog, alternativt lämnats till igenväxning. Den marken går att återställa till jordbruksmark, men det görs naturligtvis inte i en handvändning.

Örebro län är bara ett av 21 län, men hos oss har ungefär 12,5 procent av den totala åkermarken i Sverige försvunnit. Det är baksidan av att vi haft en fin befolkningsutveckling i länet och i många av våra kommuner. Bostäder har behövts och det har byggts mycket.

Det är tydligt att jordbruksmark historiskt har fått stryka på foten under senare delen av 1900-talet, när den ställts mot andra samhälleliga intressen. Det är dags att ändra på det nu. Den svenska jordbruksmarken beräknas bli än mer värdefull i framtiden, då ett varmare klimat kan gynna Sveriges odlingsförutsättningar. Vår jordbruksmark är också ung ur ett geografiskt perspektiv. Det pågår fortfarande vittring som frigör viktiga näringsämnen. Vår jordbruksmark i landet och i länet behöver helt enkelt framtidssäkras.

Representanter från alla kommuner äter länsmiddag

Veckan avslutades med en länsmiddag där varje kommunstyrelseordförande fick välja ut två gäster från sin kommun, som gjort något av stort värde för kommunen. Det blev en härlig samling människor med varsin livsberättelse. Här fanns många entreprenörer, men också representanter för civilsamhälle och det offentliga.

Kontakt