Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lovord från regeringen

Beröm från regeringen, vårfest, prisutdelning och ett nyinvigt naturreservat är bara några av de många glädjefyllda händelserna som präglat den gångna veckan. Parallellt har arbetet med Ukrainakrisen fortsatt. Jag har också blivit JO-anmäld för första gången.

Myndighetsdialog

Varje år har vi en gemensam myndighetsdialog med regeringen. Den alternerar runt mellan länen, och i år kommer vi vara i Södermanland om några veckor. Men vart tredje år får vi också en enskild dialog som handlar om bara vår länsstyrelse. Det är ett bra tillfälle att såväl få återkoppling på vårt arbete samt få en mer framtidsinriktad dialog.

Regeringen uppmärksammar hur vi lever upp till deras förväntningar utifrån vår årsredovisning. Vi har ju två pandemiår bakom oss, vilket haft vissa konsekvenser beroende på nödvändighet att omprioritera. Dock ser vi, vilket Riksrevisionen som granskar oss också återkopplat, att vi faktiskt levererat på nästan alla punkter i regleringsbrevet, och med gott resultat.

Vi fick av regeringen särskilt beröm för vårt arbete med Agenda 2030 och överenskommelsen med region och kommuner, samverkan i länet med arbetet med skydd mot olyckor och samhällets krisberedskap, utbildningsinsatserna kring mäns våld mot kvinnor, att jämställdhetsperspektiven är integrerade i hela myndighetens samverkan, samverkan med andra länsstyrelser kring livsmedelskontrollen samt god dialog om krisstöden till lantbruket och arbete med återkrav inom jordbruks- och lantbruksstöden.

De påtalade utvecklingsbehov på några saker som vi inte har hunnit med på grund av pandemin, men gav oss sammanfattande omdömet att vi är en välskött myndighet.

JO-anmälan

Jag har för första gången i mitt liv blivit JO-anmäld! En person som lyssnade på det vårtal jag höll på valborgsmässoafton vid Örebro slott har reagerat på formuleringar jag använde när jag talade om upploppet i Sveaparken. Personen menar att jag underminerar yttrandefriheten. Jag använde ordet upprorsmakare om den person som ville bränna Koranen och uttryckte tack till polisen, som hittat laglig grund att förhindra ytterligare ett framträdande av samma person några dagar senare.

Det blir en intressant prövning av JO och jag välkomnar förstås att jag som myndighetsperson granskas. Jag är glad att få leva i ett land där demokrati och rättssäkerhet är självklarheter, och där en enskild medborgare kan anmäla och få myndigheters agerande prövat.

SMADIT-överenskommelse undertecknad

SMADIT står för Samarbete mot alkohol och droger i trafiken, och har använts framgångsrikt i Örebro län sedan 2006. Överenskommelsen träffas mellan länsstyrelsen, Region Örebro län, Polisen, Kriminalvården och alla länets kommuner.

Arbetet syftar till att förbättra trafiksäkerheten genom att snabbt och effektivt erbjuda vård till de som misstänks för rattfylleri eller drogfylleri. I Örebro län erbjuds alla som påträffas påverkade av narkotika eller dopningsmedel samma möjlighet till snabb tillgång till vårdinsats, även om de inte sitter bakom ratten.

Ukrainakrisen fortsätter

På MSB:s samverkanskonferens uppgav Migrationsverket att 35 800 ukrainare nu har sökt skydd i vårt land. Många skaffar egen bostad och behöver inte hjälp från staten. 78 boendeplatser tas i anspråk per dag. Huvudscenario på helår är nu 80 000 flyktingar. Varje dag frågar 50–60 personer om att återvända. Ambassaderna i Kiev har öppnat igen, vilket gör att man vågar återvända. Även arbetsplatser har kommit igång i Kievområdet, och man är rädd att förlora jobbet om man inte kommer hem.

I Europa ligger vi på 15:e plats som ansökningsland. Även våra nordiska grannar ligger över oss, vilket är ovanligt.

Ryska påverkansoperationer på Sverige har ökat. Narrativen handlar om att det skulle vara negativt för Sverige att gå med i Nato, och att vi tvingas av Finland. Mer är att vänta, enligt Myndigheten för psykologiskt försvar.

Akademisk högtid

Maria Larsson i sällskap av Anna Olofsson och två andra utanför Örebro slott.

Klara för akademisk högtid.

Jag och vårt länsråd Anna deltog även i år vid Örebro universitets årshögtid. De brukar ha den i februari, men i år flyttades den till att bli en vårfest i maj, på grund av pandemin. Vi gladdes alla åt att se universitetet få åtta nya professorer och 50 nya doktorander. Högtiden och banketten hade temat Renässans i år. Pånyttfödelsen gick som en röd tråd genom tal, mat och underhållning.

Många besök runt om i länet

Maria Larsson i naturreservatet Lundby äng.

Invigning av Lundby äng med fantastisk guidning av Michael Andersson och Tomas Gustafson.

Det var en högtidsdag när vi i lördags invigde ett nytt naturreservat vid Vibysjön: Lundby äng. Den visade upp sig i vårskrud med en nästintill heltäckande vitsippsmatta. Mikael Andersson och Tomas Gustavsson bjöd på guidade turer under sakkunnig ledning. I anslutning till detta invigde vi också Vibyleden, som föreningen Vibybygden fått Leaderpengar till att iordningställa. Det blir en mil om man går runt hela sjön, och en del av leden går genom naturreservatet.

I Svartå mötte jag i veckan en pensionärsförening för att berätta om länsstyrelsen. Där hade man också skapat ett nätverk som iordningställt en vandringsled, och dessutom på en historisk plats fogat in personer kända i bygden.

Personer med flaggor står framför liten scen, på vilken Maria Larsson delar ut priser.

Fantastisk organisation när 15 000 orienterare träffas för 10-milaorienteringen.

I Ånnaboda avslutade jag veckan med att på söndagen dela ut priser i 10-milaorienteringen. Den ägde rum i helgen Ånnaboda med 15 000 deltagare från en rad olika länder. 10-mannalag orienterar tillsammans en sträcka på cirka 10 mil, även nattetid.

Kontakt