Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upplopp, nya naturreservat och kungligt besök

Veckan har bland annat präglats av upplopp i Sveaparken, utökat stöd för civilt försvar, nya naturreservat och ett kungligt besök.

Upplopp i Sveaparken

Påskhelgens förfärliga upplopp i Sveaparken innebar tio skadade poliser, fyra utbrända polisbilar och en stor sorg. Det utgör ytterst ett hot mot demokratin och värden som yttrande- och religionsfrihet. Vi behöver ta gemensamt ansvar för att såväl arbeta förebyggande som att ställa de skyldiga till svars för sina handlingar.

Stöd för att rusta civilt försvar

Efter påskhelgen kom regeringen med sin vårändringsbudget, VÄB:en. För länsstyrelsernas del innebar den nya tillskott till arbetet med att rusta det civila försvaret. Det handlar om att stötta kommunerna i deras framtagande av Risk- och Sårbarhetsanalyser, samt pengar till den nya civilområdesindelningen där huvudorter ska annonseras före sommaren. Ikraftträdande blir förmodligen 1 oktober. Vi hoppas förstås att Örebro får uppdraget inom Mellersta civilområdet. Dessutom anslås pengar för att administrera det tillfälliga stödet till lantbruksnäringen. Omfattningen av det uppdraget är ännu oklart.

Nya naturreservat

Två nya naturreservat beslutades i veckan:

  • Kvinnerstatorp i Örebro kommun, som är en kalkrik miljö där blåsipporna just nu blommar, och senare även orkidéer.
  • Limstensgruvorna i Lekebergs kommun; ett kalkbrott med lodytor som gynnar olika mossor. Limsten är ett annat ord för kalksten.

Diplomerade barnrättsstrateger

Barnrättsstrateger på rad med diplom i händerna.

Barnrättsstrateger blir diplomerade.

45 barnrättsstrateger fick diplom i residenset efter att ha genomgått en utbildning under fyra dagar, med hemläxor emellan. De har jobbat med att ta fram konkreta handlingsplaner och gjort konsekvensanalyser kring vad konkreta beslut innebär ur ett barnperspektiv. Strategerna jobbar i länets kommuner eller i regionens verksamheter.

Utbildningen är en följd av att Barnkonventionen blev lag 2020. Jag tillsatte som minister den första utredningen för att förbereda denna lag, så för mig var det en högtidsstund att se att barnperspektivet blir tydligare i det vardagliga arbetet.

Pris för innovativa och hållbara jordbrukare

Som ordförande i Adolf Lindgrens stiftelse har jag fått vara med och inrätta ett pris för jordbrukare som jobbar innovativt och hållbart. Jordbrukare kan ansöka om priset från och med 1 maj, och prissumman är 100 000 kr. Det är en välbehövlig injektion för att uppmärksamma positiva exempel inom lantbruksnäringen och uppmuntra länets jordbrukare att hålla ut i dessa svåra tider.

Ukraina och det säkerhetspolitiska läget

På MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer konstaterades att antalet flyktingar från Ukraina minskat och att påverkan av kriget på vårt land ännu är tämligen begränsat.

Men vi kan också konstatera att det säkerhetspolitiska läget i Europa är kraftigt försämrat, vilket kommer att påverka alla länder på både kort och lång sikt. Den Nato-debatt som just nu pågår i Sverige kan innebära reaktioner från Ryssland i vårt land, som exempelvis påverkanskampanjer och samhällsstörningar. Största vaksamhet anbefalles.

Besök av kronprinsessan

Kronprinsessan och hennes hund på vandring i Garphyttans nationalpark.

Kronprinsessan och hennes hund besöker Garphyttans nationalpark. Thomas Gustavsson, Torgny Frembäck och Elisabeth Karlsson guidade på ett kunnigt och pedagogiskt sätt.

Veckan avslutades med besök av kronprinsessan Victoria, som vandrar i några av våra nationalparker varje år. Vi var nummer två att få besök, och hon gästade Garphyttans nationalpark. Våren bjöd på vackert väder. Blå- och vitsippor gjorde sitt bästa för att skapa skönhet åt vandringen.

En sista hyllning av Unevik

I fredags eftermiddag var det begravningsakt i Hallsbergs sockenkyrka för tidigare länsråd Kjell Unevik. Vi var fem personer som deltog från Länsstyrelsen.

Kontakt