Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En stormande vecka

Snöstorm, möten kring Ukrainakrisen, arbete med totalförsvar och en festlig middag med stor skara sportstjärnor. Det är några av de saker som utmärkt den gångna veckan.

Aprilsnö!

Aprilsnö är fåragö, säger Bondepraktikan. Men frågan är om det behövs hela tre decimeter snö för att ge lite extra näring till jordarna. Ett sådant snöfall orsakade i alla fall kaos på torsdagskvällen och efterföljande morgon.

Jag var i Kvinnersta för att tala om landsbygdens aktuella situation och utvecklingsmöjlighet på Hushållningssällskapets årsmöte. Jag sopade av bilen som stått utanför residenset innan jag åkte dit, och efter cirka en och en halv timme där sopade jag hela bilen igen.

På hemvägen fick jag trafikmeddelande om sju olika olyckor och avåkningar i närområdet. Jag parkerade utanför residenset och på morgonen föll tung, blöt snö från slottstaket och gjorde vindrutan på bilen till ett spindelnät. Så olyckligt! Rutan måste alltså bytas. På vägen till Länshuset föll sen ett stort träd i korsningen Engelbrektsgatan–Kungsgatan med ett brak, just när jag gick förbi.

Ukraina – kriget fortsätter

Regeringen aviserade en ny lag. Den kommer att träda i kraft i juli, för att säkerställa en jämn fördelning mellan alla kommuner av ukrainska flyktingar.

Från MSB:s träff med myndighetschefer kan följande noteras:

  • MSB signalerar risk för störning av kritiska varuflöden på sikt. Det finns en stor oro hos allmänheten, och en enkät visar ett ökat engagemang för egen och för landets beredskap. Man är också angelägna om att få alla it-relaterade händelser och incidenter rapporterade. Hittills är det ingen anmärkningsvärd ökning, men det kan snabbt ändra sig.
  • I vissa länsstyrelsers lägesbilder kan man se ökad desinformation riktad till ukrainska flyktingar om Sverige. Vi ser dock inte detta ännu i vårt län, men vaksamhet anbefalles. Utebliven arbetskraft från Ukraina påverkar åkeri- och lantbruksnäring.
  • Migrationsverket berättar om kraftig nedtrappning de senaste dagarna av antalet flyktingar från Ukraina. 30 000 registrerade hittills, och många använder nu den digitala registreringstjänsten. Nästan 22 000 av dessa har redan fått sitt uppehålls- och arbetstillstånd. Många negativa rykten florerar om Sverige som mottagarland. I vårt län har drygt 1 000 ukrainska flyktingar registrerat sig, men även under helgen har flera bussar anlänt.
  • Socialstyrelsen berättar att man kommer att hålla regionala infoträffar om ensamkommande barn (hittills har 500 kommit till Sverige) för att säkerställa att socialtjänsten i alla kommuner känner ansvar att utreda och följa upp dessa barn. Risk för människohandel finns och har upptäckts i några län.
  • MUCF rapporterar att de 30 miljonerna som regeringen anslagit till civilsamhället kommer fördelas mellan Svenska Kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Röda Korset och Rädda Barnen.

När jag träffade Rådet för statlig samordning där andra statliga myndigheters chefer medverkar var Ukraina i fokus även där. Intressant var att ESF-rådet kunde berätta att det i maj kommer en utlysning där bland andra kommuner kan söka pengar för att underlätta arbetsmarknadsinträde och integration för de ukrainska flyktingar som kommit till vårt land.

Pandemin

Låt oss inte heller glömma att pandemin faktiskt fortsätter. Vi har fortsatt nedgång i antal smittade, men det sker nu en långsammare avtrappning. Andra länder har en uppgång i antal smittade, exempelvis Finland och Storbritannien. En fjärde dos erbjuds nu alla i vårt land som fyllt 65 år.

Upprustningen av civilt försvar fortsätter

I fredags hade vi ett heldagsbesök av Försvarsmaktens regionala organisation. Vi tightar till vårt samarbete, lär känna varandra – allt för att skapa bästa möjliga totalförsvar.

Äntligen Stjärnorna på Slottet!

Förra året firade vi utomhus, och 2020 var första gången jag inte hälsade i hand på gäster. Men nu kunde vi åter samla alla som under föregående år tagit SM-guld eller internationell medalj. Det blev 99 Stjärnor i år och det var många som kom.

Inomhus i residenset kunde vi dela ut diplom, rosor och hylla dem med en middag med programinslag. Detta är ett arrangemang som vi gör tillsammans med RF-Sisu, och det är väldigt uppskattat. Många som kom var återkommande gäster. som några parasportare och frisbee- och konstsimgänget som varje år tar SM-guld. Men nya i år var herrarna i amerikanska fotbollsgänget Örebro Black Knights. Det blev en väldigt rolig kväll.

Kontakt