Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökat stöd till flyktingar

Veckan har bestått av fortsatt arbete med Ukrainakrisen, med att särskilt fokus på att säkerställa att flyktingar får ett bra mottagande när de kommer till oss. Vi har också påbörjat samarbeten för att motverka brott i länet.

Ukraina

Flyktingar fortsätter komma

Civilministern kallade till möte och ville särskilt veta om ensamkommande barn från Ukraina. I Örebro län har 21 barn hittills registrerats. I 99 procent av fallen kom barnen med en anhörig eller annan vuxen. Viktigt är dock att socialtjänsten i kommunen gör en utredning av varje barn och varje anhörigs lämplighet som vårdnadshavare, då risken för människohandel är stor just nu. Kommunernas beredskap att ta emot är god, men det råder brist på familjehem.

Region Örebro län har varit med i länsstyrelsens samordningsgrupp för prostitution och människohandel via sin Asyl- och invandrarhälsa. Det innebär att vi har upparbetade kanaler och är på tå. Regionen har också utvecklat rutiner för bedömning av vårdbehov ute i olika länsdelar, också då bussar som anländer utanför kontorstid. Vaccinationer erbjuds snabbt till den som behöver.

Länsstyrelsen har rapporterat till Migrationsverket att det inventerats 1974 lediga tillfälliga boendeplatser i länet. Till och med den 30 mars hade 990 ukrainska flyktingar registrerats i länet, varav 270 familjer.

Ekonomiskt stöd för bra mottagande av flyktingar

Den 31 mars beslutade regeringen att tillskjuta 10,5 miljarder i vårbudgeten för att få ett bra mottagande och tillfälligt skydd till ukrainare. En ny lag ska tas fram för att säkra en jämn fördelning av flyktingar mellan landets kommuner. Länsstyrelsen ska bistå Migrationsverket i arbetet med att ta fram och fördela boenden.

Kommunerna tillförs 30 miljoner för att tillsammans med civilsamhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbetsmarknad och samhällsliv. Civilsamhället får 100 miljoner för att bistå.

Tillsammans mot brott

Group Violence Intervention

Professor David Kennedy föreläser om GVI.

Professor David Kennedy föreläser om GVI.

Ett samarbete är inlett mellan Örebro kommun, polisen, kriminalvården, universitetet och med oss på länsstyrelsen som samordnande kraft när det handlar om GVI – Group Violence Intervention.

På residenset samlades cirka 30 personer för att få inspiration av professor David Kennedy som startat National Network Safe Communities vid Johan Jay University i New York. Han är pappa till GVI-modellen och med sitt team var han i Örebro i flera dagar. De gjorde studiebesök och handledde de som kommer arbeta praktiskt med GVI. Det handlar om att erbjuda samhällets skydd till gängkriminella som vill hoppa av.

Modellen började i Boston och i Sverige var Malmö först ut 2018. Förutom Örebro håller nu Göteborg, Uppsala, Huddinge och Järfälla på att införa GVI. Modellen finns dessutom i flera andra länder, exempelvis har Köpenhamn använt den i flera år. På många håll har man efter fem års arbete reducerat det grova våldet och skjutningar med 70 procent. Professor Kennedy menade att vi har väldigt goda förutsättningar att få ett lyckat resultat eftersom vi har ett redan gott etablerat samarbete och starka institutioner.

– Vi vet att GVI fungerar och vi vet varför det fungerar, sa professor Kennedy.

Fler brottsförebyggande uppdrag

Maria Larsson besöker Impact center.

På besök hos Impact Center.

Två andra pusselbitar i vårt brottsförebyggande uppdrag genomfördes också i veckan. En inspirationsdag för SMADIT lockade 90 deltagare från länets kommuner, polisen och beroendevården. SMADIT går ut på att om polisen griper en person för rattonykter- eller drogonykterhet ska personen i fråga få ett erbjudande om vård och behandling inom 24 timmar. Redan 2006 infördes modellen i Örebro län. Sedan dess har 10 000 personer fått erbjudandet. Återfallsfrekvensen är hög vid denna typ av brott och man utgör en fara både för sig själv och för andra.

Jag gjorde också ett besök på Impact Center. Det är en församling i Örebro som jobbar för att ge kriminella möjlighet att via en kyrka byta liv. Vi träffade en man som berättade att han varit kriminell i 50 år men fick en frälsningsupplevelse 2018 och lämnade in sin skottsäkra väst till Hells Angels, och nu är helt verksam i kyrkan. Också det civila samhället gör stora brottsbekämpande insatser och vi kan säkert hitta goda samarbeten med dem också inom GVI.

Berättat om länsstyrelsens arbete

Veckan innehöll också ett par möjligheter att berätta om länsstyrelsens arbete och några framtidsfrågor. Detta gjorde jag på RF-Sisus årsmöte och på föreningen ”Gata upp och gata ner” i Kumla. Jag hade också en visning av residenset för Statens fastighetsverks förvaltare av olika slott.

Kontakt